Grupy wsparcia
Grupa  AL - ANON
 Grupy Rodzinne dla osób mających wśród najbliższych osobę uzależnioną (zwanymi jako współuzależnione).
Spotkania w każdy poniedziałek o godz.18 w salce na plebanii NSJ.

Grupa AA- „NOWA” W.P.K.
Spotkania w każda środę o godz.19 w salce na plebanii NSJ.

Msza św. o dar wolności dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 Każda ostatnia niedziela miesiąca o godz.16 w kościele NSJ.