Liturgiczna służba ołtarza
Wspólnota Liturgiczna naszej Parafii to grupa osobowa podzielona na: lektorów, ministrantów (starsi – gimnazjum, oraz młodsi - szkoła podstawowa) i kandydatów, której opiekunem jest ks. Łukasz Malec.

Każdy z naszej Wspólnoty zobowiązany jest do służenia w czasie co najmniej jednej Mszy Świętej w niedzielę i w ciągu tygodnia.
Co najmniej raz w tygodniu odbywają się spotkania ministrantów, na których oprócz praktycznej nauki czytania tekstów liturgicznych oraz doskonalenia postaw liturgicznych ministranci formowani są duchowo poprzez modlitwę i naśladowanie świętych, a zwłaszcza swojego patrona św. Dominika Savio.
W czasie wolnym od zajęć wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy rowerowe, a od kilku lat bierzemy udział w organizowanym przez Diecezjalnego Duszpasterza Sportu rozgrywkach w piłce nożnej halowej o puchar Ks. Bpa Mariana Rojka oraz w Mistrzostwach Polski. Nasi ministranci i lektorzy zajmują medalowe miejsca na Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej.

Terminy spotkań:
- ministranci w każdą sobotę o godz. 10.00
- lektorzy każdy piątek godz. 19.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby powiększyć grono ministrantów! W każdej chwili możesz to uczynić, zgłaszając się do ks. Proboszcza lub opiekuna.