Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna

WYBRANA 2015 ROKU
Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna – organ doradczy proboszcza, którego celem jest troska o właściwy rozwój życia religijnego i wspomaganie duszpasterza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. W skład Rady wchodzą: duszpasterze i wierni świeccy, pochodzący z urzędu lub wyboru.

ks. Jerzy Sopel
Marek Gajewski
Marek Kozyra
Antoni Sochan
Zbigniew Hołysz
Marek Kiełbasa
Jadwiga Sochan
Mieczysław Górnik
Mieczysław Hałas
Jerzy Trąd
Bogumiła Kurek
Krzysztof Pakuła
Anna Kołaszewska
Jerzy Wojciechowski
Andrzej Piwowarski
Wiesław Kostrubiec
Leszek Szokalewicz
Leszek Petela
Wiesława Rusin
Barbara Hacia
Eugeniusz Kostrubiec
Jan Komadowski
Władysław Zawadzki
Jan Pilipiec
Dariusz Omelczuk

Z nominacji proboszcza:
Bolesław Matej
Stanisław Ciupak
Henryk Podoba
Andrzej Bulicz
Jerzy Kozyra