Schola dziecięca
Jesteśmy grupą dzieci, która śpiewem i muzyką chwali Pana Boga. Naszym zadaniem jest animacja muzyczna na Mszy św. w niedzielę o godz. 13.00
Próby scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 na plebanii. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do służenia Panu Bogu swoimi talentami muzycznymi.

Opiekunem Scholi dziecięcej jest ks. Tadeusz Solski