Powołania z parafii
Kapłani:
ks. Stanisław Tujak ks. Bogdan Ważny, ks. Jacek Bartecki, ks. Adam Gil, ks. Krzysztof Górniak, ks. Wojciech Iwanicki, ks. Rafał Plichta, ks. Tomasz Leńczuk, o. Piotr Żurkiewicz (OFM),
Siostry zakonne:
s. Sylwia Mieszczakowska, s. Krystyna Jadczyszyn, s. Krystyna Wiączek, s. Emilia Gancarz, s. Halina Raczkiewicz, s. Krystyna Kochman, s. Ewa Gil, s. Mieczysława Raczkiewicz, s. Maria Raczkiewicz, s. Maria Typek. (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej)

Zgromadzenie zakonne istniejące na terenie parafii:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Starowiejskie)