Szkoły na terenie parafii
Szkoły znajdujące się na terenie parafii:
- Zespół Szkół nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lub.
- Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka,
- Ośrodek Doskonalenia Zawodowego,
- Przedszkole nr 1 w Tomaszowie Lub.,
- Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Lub.
- Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś"
- Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Petera w Tomaszowie Lub.,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Szkoła Przysposabiająca do Pracy prowadzone PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.