TransmisjebuttonMed 2021

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
                                 Poniedziałek  23.11. 2020r.

630 za + Jana Szum w 8-mą rocz. śm., za + Kazimierę i Tadeusza

630 za + Mariana greg.23

700 o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące

700 za + Kazimierza – Wiesława Paździorka greg. 15

700 za + Mariana Ferenca – intencja od sąsiadów z bloku JPII bl. nr 27 kl. 4

1800 za zmarłych rodziców: za + Stanisławę i Tomasza Strumidło oraz za + brata Bernarda

1800 za + Leokadię Piszczek greg. 21

1800 za + Feliksę Kukiełka w 7-mą rocz. śm.,. za + Marcelego, Krzysztofa i Alinę Kukiełka, za + Marię Kłos w 12-tą rocz.sm., za + Aleksandra i Stefana Kłos

Wtorek 24.11. 2020r.

630 za + Mariana greg. 24

630 za + Tomasza Borsa – intencja od cioci Władysławy

630 za + Zofię Bąk – intencja od rodziny Gwozdów

700 za + Kazimierza – Wiesława Paździorka greg. 16

700 za + Tatianę Dziura w 2-gą rocz. śm., za Gustawa, Matyldę, Bronisławę, Zygmunta, za + Walerię Papuga, za + Annę i Andrzeja Zaburko

700 za + Tadeusza i Józefę i ich rodziców

1800 za + Leokadię Piszczek greg. 22

1800 za + Jadwigę Drzał - intencja od Grzegorza i Róży Polaków z rodziną

1800 za + Barbarę Lachowska w 1-szą rocz. śm.

                                             Środa 25.11.2020r.

630   za + Mariana greg. 25

630   za + Zdzisława Malca – intencja od Ewy i Mariusza Wójtowicz z rodziną

630   za + Barbare Krupa w 30-ty dzień po śm.

700   za + Kazimierza – Wiesława Paździorka greg. 17

700   za + Dorotę Ćwieka, o chwałę nieba – intencja od koleżanek i kolegów z II LO w Tomaszowie Lub.

1800 za + Leokadię Piszczek greg. 23

1800 za + Józefa Kizowskiego w 15-tą rocz. śm., za + Mariannę, Piotra, rodziców i rodzeństwo

1800   Msza św. zbiorowa:

1.      w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

2.      o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Krawczyka

3.      o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Wojciecha oraz potrzebne łaski dla tomaszowskich Rycerzy Kolumba i ich rodzin oraz w intencji Kapelanów Rycerzy naszej Rady

4.      o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Zarządu, Kierownictwa i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim

5.      o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światłość Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Kornelii z okazji 12-tych urodzin – proszą dziadkowie

6.      dziekczynna za pełna intronizację Pana Jezusa na Króla Polski 31.10.2020r w sanktuarium w Świebodzinie

7.      za + Wiesława Kryszaka w 30-tą rocz. śm., za + Krystynę, Ninę i Stanisława

8.      za + Halinę Zielińską

9.      o życie wieczne dla + Stanisława Kapuśniaka w 21-szą rocz. śm.

10.  za + Marię Dzida w 8-mą rocz. śm. i za + Bronisława Dzidę

11.  za + Bronisławę i Stanisława Efenberg, Marię, Wojciecha i Stanisława Kasperskich

12.  za + Edwarda Szmigielskiego - intencja od sąsiadów z bl. nr 14

                                                                            

                                              

   Czwartek 26.11. 2020 r.

630 za + Mariana greg. 26

630 za + Leokadię Baran, za + Kazimierę i Genowefę z rodz. Huzarów

700   za + Kazimierza – Wiesława Paździorka greg. 18

700 za + Teresę Czapla – Ożga – intencja od koleżanki Sylwii

700 za + Stanisława Drabika – intencja od koleżanek z pracy córki w Biłgoraju

1800 za + Leokadię Piszczek greg. 24

1800 za + Mariana Bundyrę w 22-gą rocz. śm., za + Andrzeja Sidora w 32-gą rocz. śm. i za + Eugenię Sidor

1800 za + Barbarę Chromiec, za + Władysława i Stefanię Chromiec, za + Genowefę i Władysława Król, za zm. z rodz. Chromców i Królów

Piątek 27.11.2020 r.

630 za + Mariana greg. 27

630 za + Józefę i Włądysława Walków, za + Annę i Józefa Walków, za + Helenę i Karola Korczyńskich i za

+ Malwinę, za zm. z rodz. Bilewiczów: za + Stasia, Ryszarda, Reginę i Zbigniewa

700 za + Kazimierza – Wiesława Paździorka greg. 19

700 za + Mariana Ferenca – intencja od kolegów emerytów z Urzędu Gminy Tomaszów Lub.

700   za + Henryka Szałapskiego w 15-tą rocz. śm., za + Józefa, Stefanię i Edwarda z rodz. Szałapskich

1800 za + Jadwigę Drzał – intencja od państwa Łabów

1800 za + Leokadię Piszczek greg. 25

1800 za + Genowefę, Józefa, Władysława, Stanisława, Edwarda, Piotra i Pawła z rodz. Pizów

 

Sobota 28.11. 2020 r.

630 za + Mariana greg. 28

630 za + Zdzisława Malca – intencja od sąsiadów z klatki schodowej

700 za + Kazimierza – Wiesława Paździorka greg. 20

700 za + Jana Dziaducha w 8-mą rocz. śm.

700 za + Barbarę Witkowską w 30-ty dzień po śm.

1800 za + Leokadię Piszczek greg. 26

1800 za + Piotra, Katarzynę, Stanisławę, Bronisławę, Piotra, Ignacego, Stanisława i wszystkich zmarłych         z rodz. Leńczuków

1800 za zmarłych z rodz. Wróblów: za + Annę, Tadeusza, Wiesława, Mariannę i Marcina, za zm. z rodz. Krawczyków: za + Karolinę, Franciszka oraz za zm. z rodz. Romańczuków: za + Bernadetę i Stanisława

I Niedziela Adwentu 29.11.2020 r.

800 za + Cecylię Tur w 18-tą rocz. śm.

800 za + Mikołaja Mosór w 13-tą rocz. śm., za + Janinę, Jana, Annę, Andrzeja Mosór oraz za + Włądysława Wawrzusiszyna

800 za + Józefa Maciejko w 6-tą rocz. śm.

930 za + Ryszarda Skrzyńskiego w 21-szą rocz. śm., za + Kazimierę, Feliksę, Władysława, Eugeniusza Skrzyńskich

930 za + Antoniego Sawickiego w 4-tą rocz. śm.

930 za + Katarzynę Rak w 25-tą rocz. śm. i za + Wacława

1130 za + Janinę Bartecką w 22-gą rocz. śm. i za jej rodziców: za + Mariannę i Jana Mandziuk

1130 za + Emiliana w 32-ga rocz. śm. i za + Grażynę Harbuz

1300 za + Cecylię Grabek w 15-tą rocz. śm., za + Stanisława i Bolesława Grabek

1300 za + Macieja Harbuz i za + Katarzynę Harbuz

1600   za + Leokadię Piszczek greg. 27

1600 za + Kazimierza – Wiesława Paździorka greg. 21

1800 za + Kazimierza Pikułę w 40-tą rocz. śm.

1800 za + Mariana greg. 29