Wakacje w Medziugorje 2020

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
                     

Niedziela 23.02.2020 r.

800 za + Adama w 6-tą rocz. śm., Romualdę, Józefę i Antoniego z rodz. Lizaków

800 za + Romana Bosiak w 27-mą rocz. śm., za Janusza, Zofię i Bartłomieja Bosiaków,

za + Katarzynę i Juliana Lepionków

930 za + Józefa Bochenka w rocz. śm.

930 za + Pawła Mielniczuka greg. 24

1130 za + Kazimierza Nagórnego

1130 za + Anielę i Stanisława Kierepka – intencja od córek

1130 za + Iwonę Czerwonka z okazji urodzin, za + Tomasza, Mariannę i Piotra Komadowskich

1300 za + Helenę Opiela w 27-mą rocz. śm., za + Henryka i zm. z rodz. Opielów i Wiórków

1300 za + Romana Paczos

1600 za + Marię Skinder greg. 24

1600 za + Helenę Knap greg. 22

1800 za + Anna, Józefa Przybylskich i zmarłych z rodz. Przybylskich

1800 za + Tadeusza Ligę – intencja od Zarządu i pracowników Firmy KRAWPAK
                           

40-godzinne nabożeństwo           Poniedziałek 24.02.2020r.

630 za + Marię Skinder greg. 25

630 za + Janinę Krawczyk -intencja od Sylwii z rodziną

930 za + Helenę Knap greg. 23

1600 za + Pawła Mielniczuka greg. 25

1600 za + Mariannę Wiśniewską – intencja od sąsiadek Justyny, Haliny, Ireny i Teresy

1800 za + Mieczysława Olbrachta, za + Rozalię, Edwardę, Józefa Olbracht i dusze czyśćcowe

1800 za + Jana, Władysławę, Stanisława Wójcików40-godzinne nabożeństwo     Wtorek 25.02.2020 r.

630 za + Janinę Krawczyk - intencja od Anety z rodziną

630 za + Henryka Badurę

930 za + Helenę Knap greg. 24

1600 za + Pawła Mielniczuka greg. 26

1600 za + Alfredę i Mieczysława Miazga

1800 za + Lesława Warzochę – intencja od rodz. Pępiaków z Bełżca

1800 za + Józefa Organistę – intencja od Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tomaszowie Lubelskim

1800 za + Marię Skinder greg. 26

                                            

Środa Popielcowa 26.02.2020 r.

630   za + Marię Wilusz w 1-szą rocz. śm. i w 2-gą rocz. śm. za + Wojciecha Bień

630 za + Mieczysławę Kata – intencja od działu transportu Społem PSS w Tomaszowie Lub.

930 za + Helenę Knap greg. 25

930 za + Lucynę Ruta w 10-tą rocz. śm., za + Mariana Rutę i za + Leszka Wiśniewskiego

1600 za + Pawła Mielniczuka greg. 27

1600 za + Wandę Zielińską w 1-szą rocz. śm.

1800 za + Jana Łypkę w 30-ty dzień po śm.

1800 za + Marię Skinder greg. 27

1800   Msza św. zbiorowa:

1.      w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

2.      o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Helenki i Franeczka

3.      o łaskę wyzwolenia ze zniewolenia i uzależnienia alkoholowego mojego syna oraz rozwiązanie trudnych spraw, zgodnie z wolą Bożą

4.      za zmarłych rodziców: Władysława Radwańskiego i Stefanię Radwańską, za rodzeństwo: Mariana Radwańskiego, Alfreda Radwańskiego, Władysławę Płazińską, Kazimierę Gala, za syna Janusza Dziubas – prosi Krystyna

5.      za + Lucjana Jasińskiego

6.      za + Jadwigę Cybulską

7.      za + Emilię Porębiak – intencja od koleżanek i kolegów z pracy

8.      za + Zbigniewa Pyłypyszyn, za + Stanisława i Bazylego


Czwartek 27.02.2020 r.

630 za + Marię Skinder greg. 28

630 + Władysławę Wiśniewską w kolejną rocz. śm., za + Michała i Henryka Wiśniewskich

630 za + Tadeusza Ligę w 30-ty dzień po śm.

700 za + Mieczysławę Kata – intencja od Zarządu Rady Nadzorczej oraz pracowników Społem PSS Tomaszów Lub.

700 za + Helenę Knap greg. 26

1800 za + Pawła Mielniczuka greg. 28

1800 za + Jadwigę Koperwas – intencja od pracowników i emerytów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lub.

1800 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, dary i owoce Ducha Św. oraz łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia dla dzieci i rodzin objętych modlitwą w Róży Różańcowej Rodziców


Piątek 28.02.2020 r.

630 za + Marię Skinder greg. 29

630 za dusze w czyśćcu cierpiące

700 za + Leokadię Piszczek – intencja od pracowników Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub.

700 za + Helenę Knap greg. 27

1800 za + Pawła Mielniczuka greg. 29

1800 za + Feliksę i Bronisława Błajdów

1800 za + Henryka Podgórskiego w 4-tą rocz. śm., za + Lucjana Sadonia w 20-tą rocz. śm.

Sobota 29.02. 2020 r.

630 w 8-mą rocz. śm. za + Ryszarda Magdziaka, za zm. z rodz. Piątkowskich i Magdziaków

630  za + Jana Świderka w 44-tą rocz. śm. i za zmarłych z rodz. Świderków

630  o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia męża Tadeusza Uchmana z okazji urodzin

700 za + Helenę Knap greg. 28

700 za + Marię Skinder greg. 30 - zakończenie

1400 Chrzest

1800 za + Pawła Mielniczuka greg. 30 - zakończenie

1800 za + Edwarda Kudlickiego w rocz. śm., Łucję, Antoninę i Marię, Antoniego z r. Kudlickich

1800 za + Kazimierę Skrzyńską w 16-tą rocz. śm., za + Ryszarda Skrzyńskiego, za + Józefa Pieprzowskiego w 37-mą rocz. śm., za + Janinę, Tadeusza PieprzowskichNiedziela 01.03.2020 r.

800 za + Mieczysława Zawiszę greg. 1 – początek

800 za + Janinę Lasota w 29-tą r. śm. i Władysława Lasotę oraz zm. z rodz. Lasotów i Kijaków

930 za + Helenę Bajwoł w racji imienin, za + Adama Bajwoł i za zm. z rodz. Kustra i Bajwoł

930 za + Mariana Obdyrko, Janinę i Michała Obdyrko, za + Romana, Stefanię, Feliksa Lachowskich, za + Janinę i Andrzeja Dziura

1130 za + Romanę i Edwarda Kałużyńskich

1130 za + Jana i Marię Komadowskich greg. 1 – początek

1300 za + Lucynę Litwińczuk w 19-tą rocz. śm., za + Stanisława, Katarzynę, Leona Litwińczuków

1300 za + Izabelę – Ewę Wicijewską w rocz. śm., za + Kazimierza, Marię, Wojciecha Wicijewskich, za + Genowefę i Czesława Krystków

1600 za + Adama Pakułę w 5-tą rocz. śm.

1600 za + Helenę Knap greg. 29

1800 za + Lesława Warzochę – intencja od rodziny Kawków

1800 za + Danutę greg. 1 – początek