TransmisjeWakacje w Medziugorje 2020

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
            

                                               Poniedziałek 25.05.2020r.

630 za + Mariannę i Władysława Najda i zm. z rodz. Najda i Seńko

630 za + Kazimierza Kubis

700   za + Henryka Czuka w 20-ta rocz. śm., za + Teklę i Karola

700   za zmarłych z rodz. Łuszczyńskich: za + Mieczysława, Annę, Jana, Franciszka i Helenę oraz za wszystkich zm. z rodz. Łuszczyńskich i Nakonecznych

1800 za + Annę Trybała greg. 23

1800 za + Henrykę Krawczyk greg. 25

1800 za + Leokadię Piszczek – intencja od wnuka Wojciecha z rodziną

Wtorek 26.05.2020 r.

630 dziękczynna za 8 lat życia Pawełka z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pawełka i jego rodziców

630 za + Edmunda Gardiasa w 1-szą rocz. śm. i za zm. z rodz. Gardiasów i Kudybów

700 za + Iwonę Lankamer w 1-szą rocz. śm. – intencja od Dyrekcji, koleżanek i kolegów z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub.

700 za + Marię Korzeń w 30-ty dzień po śm.

700 za + Kazimierę Wiśniewską

1800 z okazji imienin i w Dniu Matki za + Stanisławę Muca o szczęście wieczne

1800 za + Annę Trybała greg. 24

1800 za + Henrykę Krawczyk greg. 26

Środa 27.05.2020 r.

630 za + Stanisława Matyjankę – intencja od rodziny Ważnych i Leńczuka

630   za zmarłych rodziców: za + Władysławę i Józefa Żurawskich oraz za Paulinę Żurawską w 17-tą rocz. śm. i wszystkich zm. z rodz. Żurawskich i Klechów

700   za + Adama Styczyńskiego w 6-tą rocz. śm.

700   za + Henrykę Krawczyk greg. 27

1800 za + Annę Trybała greg.25

1800 za + Mieczysława Adamek w 11-tą rocz. śm., za + Krystynę i Ryszarda Adamek

1800   Msza św. zbiorowa:

1.      w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

2.      o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Krawczyka

3.      o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Wojciecha oraz potrzebne łaski dla Tomaszowskich Rycerzy Kolumba i ich rodzin oraz w intencji Kapelanów Rycerzy naszej Rady

4.      o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Zarządu, Kierownictwa i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Tomaszowie Lub.

5.      o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Doroty i Jacka w 23-cią rocz. ślubu

6.      o zdrowie i potrzebne łaski dla mamy Małgorzaty

7.      za + Tadeusza Ligę - intencja od Aurelii Policzkiewicz z rodziną

8.      za + Helenę Kozdrę

9.      za + Stanisławę Cisło w 20- ta rocz. śm.

10.  za + Renatę

11.  za + mamę Mieczysławę Kata i zm. z rodz. Jonko

12.  za + Tadeusza Parysek w 16-tą rocz. śm., za + Krystynę i Kazimierza Parysek

Czwartek 28.05.2020 r.

630 za + Emilię Porębiak – intencja od sąsiadów

630  za + Franciszka Szymczuka

700   za + Tadeusza Ligę – intencja od pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych  Sp. z.o.o.

w Tomaszowie Lub.

700   za + Kazimierza Obarę – intencja od Straży Honorowej NSPJ

1800 za + Jana Gromek w 26-tą rocz. śm., za + Stanisławę Gromek oraz zm. z rodz. Gromek

1800 za + Annę Trybała greg. 26

1800 za + Henrykę Krawczyk greg. 28

                                             

                                                     Piątek 29.05.2020 r.

630 za + Zdzisława i Halinę Suchowierz

630 za + Jana w 18-tą rocz. śm., za + Radosława Szteinmiller

700   za + Tadeusza Ligę – intencja od sąsiadów

700   za + Aleksandrę Majewska – intencja od rodziny Krukowskich z Chłopkowa

700   za + Janinę Buczek w 30-ty dzień po śm.

1800 za + Józefa Ożgę w 15-tą rocz. śm., za + Marię i Franciszka

1800 za + Henrykę Krawczyk greg. 29

1800 za + Annę Trybała greg. 27

 

                                                        Sobota 30.05. 2020 r.

630 za + Sabinę Palak w 25-tą rocz. śm., za + Jana, Tadeusza, Jana i Irenę

630  za + siostrę Teresę Machlarz - intencja od brata Jerzyka z żoną Teresą z parafii Zamch

700 dziekczynna z racji imienin Anieli z prośbą o opiekę Matki Bożej , zdrowie i potrzebne łaski

700 za + Zbigniewa Kazimierczuka w 2-gą rocz. śm., za zm. z rodz. Kazimierczuków i Witkowskich

700 za + Marię Korzeń – intencja od wnuków i prawnuków

1800  za + Wacława Bliźniaka w rocz. śm. i za + Stanisławę Bliźniak

1800 za + Annę Trybała greg. 28

1800 za + Henrykę Krawczyk greg. 30 – zakończenie

          

                                                          Niedziela 31.05.2020 r.

800 za + Marię Sułkowską i za Władysława Sułkowskiego

800 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty, Bartłomieja i Tadeusza

930 za + Adolfa Garbarza w 3-cią rocz. śm. i za zm. z rodz. Garbarzów

930 o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Anieli Korzeniowskiej z okazji imienin – intencja od Franciszkanów świeckich

1130  za + Dagmarę Leńczuk – Rak – intencja od rodziny Dużyńskich

1130 za + Kazimierę Byra – intencja od córki Edyty z rodziną

1300   za + Krystynę Biront w 7-mą rocz. śm. i za + Edwarda

1300 za + Józefa, Krystynę, Edwarda, Adama i Wacława Knapów

1600 za + Kazimierza Romanek w 6-tą rocz. śm. i za zm. rodziców z rodz. Romanków i Głogowskich

1600 za + Kazimierza, Helenę Włoch, za + Elżbietę Bućko z domu Włoch, za + Danutę Tulej

1800 za + Stanisławę Gromek greg,. 1 - początek

1800 za + Annę Trybała greg. 29