TransmisjeWakacje w Medziugorje 2020

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
                             INTENCJE        MSZALNE 

                                         

Poniedziałek  03.08. 2020r.

630  za + Jadwigę Drzał – intencja od rodz. Proców i Burdów 

630   dziekczynna w 1-szą rocz. ślubu Kamili i Pawła z prośba o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. na dalsze lata życia małżeńskiego

700  za + Emilię Palak – intencja od uczestników pogrzebu 

700  za +  Władysławę Mruk – intencja od dyrekcji i pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Tomaszowie Lub. 

1800  za + Józefa Herdę w 1-szą rocz. śm. 

1800  za + Helenę Knap w 1 -szą rocz. śm. 
Wtorek 04.08. 2020r.

630  za + Ryszarda Wróblewskiego w 16-tą rocz. śm. 

630  za + Annę Cyc – intencja od koleżanek i kolegów z Biedronki na ul. Łaszczowieckiej 

700  (kartka)

700  za + Stanisława i Katarzynę Grzyb, za zm. z rodz. Grzybów i za + Eugeniusza Kozdrę 

1800  za + Ryszarda w 19-tą rocz. śm., za + Emiliana, Agnieszkę, Bronisława Sokołowskich, za + Feliksę, Stanisława, Jadwigę Przyczyna 

1800  za + Helenę Lasota w 20-tą rocz. śm., za + Ignacego Lasotę oraz za zm. z rodz. Lasotów i Kozdrów 
Środa 05.08. 2020 r.

630   za + Tadeusza Kurantowicza – intencja od uczestników pogrzebu 

630   za + Jadwigę Drzał – intencja od córki chrzestnej  Beaty z rodziną 

700   w intencji pracowników i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lub. oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

700   (kartka)

1800 za + Macieja i Paulinę Malec i za wszystkie dusze zm. z rodz. Malców, Mułów, Uchmanów i Berdzików 

1800   Msza św. zbiorowa:

w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

z okazji 80-tych urodzin Aleksandry podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej – intencja od synów

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Krawczyka 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Wojciecha oraz potrzebne łaski dla tomaszowskich Rycerzy Kolumba i ich rodzin oraz w intencji Kapelanów Rycerzy naszej Rady

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Zarządu, Kierownictwa i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim 

o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Szymona, Urszuli i Joanny i całej rodziny

za + Krystynę Sobieszczańską

za zm. rodziców: Stanisławę i Eugeniusza Dubas i wszystkich zm. z rodz. Dubas

za + Stefanię Podolak i za Stanisława Podolaka – intencja od rodz. Malców i Czerniaków

 za + Mariana Oleszczuka w 30-ty dzień po śm. 

Za + Ryszarda Kędrę i Mirosława Kędrę
Czwartek  06.08. 2020 r. 

630   do Przemienienia Pańskiego za rodzinę z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

630    za + Tadeusza Kurantowicza – intencja od rodziny z Łówczy 

700    za + Iwonkę Kudyba w 28-mą rocz. śm. 

700    za + Janinę Stanibuła w rocz. śm. 

1800 za + Zofię, Stanisława, Mariana Sobieszczańskich, za + Wincentego, Ksenię, Jana Sójko, za + Bożenę, Zbigniewa i Piotra Łukasiewczów  

1800   dziekczynna za powołania kapłańskie, o dary Ducha Św, i opiekę Bożą dla Papieża Franciszka, Ks. Bpa Mariana, Mariusza i Jana, Proboszcza ks. Jerzego, opiekuna ks. Pawła i kapłanów pracujących w naszej parafii Piątek  07.08.2020 r.

630  za + Stanisława Palaka w 10-tą rocz. śm., za + Henrykę Krawczyk w 2-gą rocz. śm., za + Ewę, Antoniego Palak i za + Marię i Antoniego Kozyrę 

700   za + Stanisława Matyjankę – intencja od uczestników pogrzebu 

700   dziekczynna za otrzymane łaski w 40-tą rocz. ślubu Państwa Barbary i Antoniego Skrzypczuków z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i dalsze Boże błogosławieństwo 

1800  za + Macieja Palaka w 32-gą rocz. śm., za + Władysławę Palak i za wszystkich zm. z rodz. Palaków 

1800   w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy pijaństwa i wszelką rozwiązłość a praca rąk ludzkich niech będzie dziękczynieniem za obfitość plonów – intencja Straży Honorowej NSPJ 
 Sobota  08.08. 2020 r. 

630  za + Władysława Raczkiewicza w 12-tą r. śm., za + Marcelego Kurnika w 9-tą r. śm., za + Krystynę Kurnik 

700   za + Kazimierę Bataszow w 19-tą rocz.. śm. i za + Aleksandra 

700   za + Zofię w rocz. śm. i za + Czesława Wojciechowskich 

1600   ślub: Zięba  - Szuptarski

1800   za + Emiliana Harbuza w dniu urodzin i imienin i za + Grażynę z rodz. Harbuzów 

1800   dziękczynna w 80-tą rocz. urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Józefy 
Niedziela  09.08.2020 r.

800  za + Irenę Podgórską w kolejną rocz. śm., za + Marię i Józefa Podgórskich, za + Stanisławę i Jana Palak 

930  za +  Helenę i Franciszka Ostrówka, za + Katarzynę, Marcina i Józefa Maciejko 

930  za +  Bronisława Ożoga w 21-szą rocz. śm. 

1130   za + Renatę Jakubiszak oraz za zm. z rodz. Skibów i Galarów

1600  za + Annę i Jana Puźniak i ich rodziców 

1800   za + Jana Jankowskiego w rocz. śm., za + Feliksę, Alfredę, Stanisława, Jadwigę Jankowskich, za + Jana Pereskockiego          
              

Poniedziałek 27.07. 2020r.

630 o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wojtka

630 za + Jana Portka w 34-tą rocz. śm., za + Marcina, Mariannę, Michała, Marię Portka, za + Radosława Pędzika, za + Katarzynę, Michała Łasocha

700 za + Stanisława Wisniewskiego w 21-szą rocz. śm.

700 za + Wiesławę Mikuła w 1-szą rocz. śm.

1800 za + Stanisławę Gromek w 1-szą rocz. śm., za + Jana Gromek oraz za zm. z rodz. Skroban

1800 za + Kazimierza Janigę w 6-tą rocz. śm. za + Wojciecha i Annę

Wtorek 28.07. 2020r.

630 za + Janinę, Franciszka, Jerzego, Anielę, Michała Kobielarz, za + Mariannę i Jana Gancarz oraz za zm. z tych rodzin

630 za + Aleksandra Hucika w 15-tą rocz. śm. i za zm. z rodz. Hucików i Leszczuków

700 za dusze w czyśćcu cierpiące

700 za zmarłych rodziców: za + Annę i Jana Greniuk

1800 za + Lucjana Jasińskiego – intencja od rodziny i uczestników pogrzebu

1800 za + Ryszarda Sidora w 9-tą rocz. śm. i za z m. z rodz. Sidorów, Zielińskich, Żuków i Bratkiewiczów

Środa 29.07. 2020 r.

630 za + Emilię Palak – intencja od Andrzeja Tabisia z rodziną

630   za + Jadwigę Drzał – intencja od koleżanek i kolegów z SOR- u i Izby Przyjęć

700   za dusze w czyśćcu cierpiące

700   za + Jana Czykwin – intencja od sąsiadów

1800 dziękczynna za otrzymane łaski w 11-tą rocz. ślubu Renaty i Hrysta z prośbą o dalszą opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo

1800   Msza św. zbiorowa:

1.      w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

2.      o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Krawczyka

3.      o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Wojciecha oraz potrzebne łaski dla tomaszowskich Rycerzy Kolumba i ich rodzin oraz w intencji Kapelanów Rycerzy naszej Rady

4.      o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Zarządu, Kierownictwa i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim

5.      z okazji urodzin Aleksandry z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

6.      dziękczynna za 40 lat małżeństwa z podziękowaniem Bogu za rodzinę , dzieci z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janusza i Grażyny Cybulskich i ich rodziny

7.      o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

8.      z okazji urodzin Ewelinki z prośba o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bozej w dalszym życiu – proszą rodzice i brat

9.      za + Marię Szczypińską w 1 -wszą rocz. śm. i za zmarłych z rodz. Szczypińskich

10.  za + Franciszka Kisz w 11-tą rocz. śm., za + Zofię Bodys – Piwko w 11-tą rocz. śm., za + Marię i Wincentego Maryńczak

11.  za + Kamila Jaskułę w 1-szą rocz. śm.

12.  za + Leokadię Sieradzką w rocz. śm. i za + Antoniego

13.  za + Krystynę Sobieszczańską

14.  za + Marka Poszelężnego w 30-ty dzień po śm.

15.  za + Roberta Kuchtę

 

Czwartek 30.07. 2020 r.

630 za + Mieczysława Bielaka i za + Stanisława Bielaka

630   w 2-gą rocznicę urodzin Adasia – dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski

700   za + Alfreda Wójcika i za zm. z rodz. Gołębiowskich: za + Anastazję, Aleksandra i Juliana

700   za + Artura Heka – intencja od rodziny Dziubów

1800  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla siostry Katarzyny

1800 za + Jana Mosór w 10-tą rocz. śm. i za zm. z rodz. Mosorów, Dubickich i Misztalów   

Piątek 31.07.2020 r.

630 za + Marka Śmiecha w 3-cią rocz. śm. i za + Mieczysława Śmiech

630 za + Władysławę Wojtusiak w rocz. śm. i za jej rodziców

700 za + Aleksandra Wójtowicza w 17-tą rocz.. śm.

700   za zm. rodziców: + Katarzynę i Jana Kruconiów oraz dziadków: za + Stanisława i Katarzynę, za Adama i Anielę

1800 za + męża Mirosława Zielińskiego w dniu imienin

1800 za + Zofię Lipian w 8-mą rocz. śm. i Czesława Adamczuka

Sobota 01.08. 2020 r.

630 za + Różę Basiak w 3-cią rocz. śm., za + Wojciecha Basiak, za + Marię Basiak, Bronisławę Golec i Stanisława Golec

630  za +. Jadwigę Drzał – intencja od rodz. Maciejków i Kosaków

700 za + ks. Jacka Barteckiego - intencja od Doroty Lorfing z rodziną

700 za + Stanisława Szewczuka w 26-tą r. śm., za zm. z rodz. Szewczuków, Szteinmillerów i Teresę Metzgier

1600 ślub: Raczkiewicz – Mucha

1800 za + Andrzeja Niedźwiedzia w 24-tą rocz. śm. i za zm. z rodz. Niedźwiedziów

1800 o triumf Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi dla wszystkich zjednoczonych w Apostolstwie Dobrej Śmierci i ich rodzin, a dla zmarłych o Boże Miłosierdzie

 

Niedziela 02.08.2020 r.

800 za + Józefa Wisniewskiego w 11-tą rocz. śm. i za zm. z rodz. Wiśniewskich i Szopów

800 w 5-tą rocz. śm. o łaskę życia wiecznego dla kochanego syna Łukasza Kołaszewskiego

930 za + Mariannę Bartnik

1130 dziękczynna za otrzymane łaski w rocz. ślubu Iwony i Mateusza z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

1130 dziekczynna w 1-szą rocz. urodzin Poli Pyś z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

1600 za + Jana, Edwarda i Emilię Gałka

1800 za + Katarzynę i Stanisława Bąk, za + Annę i Jana Tkaczyk, za + Tomasza Tkaczyka