Wakacje w Medziugorje 2020

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
      INTENCJE        MSZALNE 

                                       

Poniedziałek 20.01.2020r.

630   za + Annę Bagińską 

630   za +  ks. Edwarda Koperwasa – greg. 20

630   za +  Jana Palaka w 34-tą rocz. śm., za + Jana, Tadeusza, Sabinę, Irenę

700  za + Mieczysława Łuszczyńskiego – greg. 20

700   za + Wiesława Litwina i jego rodziców: za + Anastazję i Aleksandra 

700   za + Jadwigę Koperwas – intencja od Heleny , Stanisława, Danuty z bl. nr 13 Jana Pawła II

1800  za + Mariana Kizowskiego – intencja od Pauliny Palak

Wtorek  21.01.2020 r.

630  za + Teofilę Śmiech w 40-tą rocz. śm., Apolonię i Michała Krupów i wszystkich zm. z rodz. Śmiechów 

630  za + ks. Edwarda Koperwasa – greg. 21

700  za + Adelę Biront – intencja od dyrekcji  i pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub.

700   za + Mieczysława Łuszczyńskiego – greg. 21

700   dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej , dary Ducha Św. i pomoc w pracy dla Agnieszki i całej rodziny   

1800  za + Jerzego, Stanisławę, Stefanię i Władysławę Aleksandrowicz

Środa  22.01.2020 r.

630   za + Janinę Krawczyk – intencja od siostry ciotecznej z rodziną

630   za + Bożenę Miedziak w 1-szą rocz. śm. 

630   za + Jana Szewczuk i zmarłych z rodz. Szewczuków i Gmitruków

700   za + ks. Edwarda Koperwasa – greg. 22

700   za + Mieczysława Łuszczyńskiego – greg. 22

700  za + Grażynę w 7-mą rocz. śm. i  za + Emiliana Harbuzów 

1800   Msza św. zbiorowa:

w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej Sławomira i uwolnienie od tych złych myśli

z okazji imienin Agnieszki o uzdrowienie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy – prosi mama

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  uczestnicy pielgrzymki Tomaszów Lub. - Jarosław z dnia 15 stycznia proszą o modlitwę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy za siebie i swoich bliskich 

o powołania kapłańskie i zakonne – od wierzącej mamy

za + Halinę i Jana Rechul

za + Leonę Adamczyk w 13-tą rocz. śm., i za jej rodziców: za + Rozalię i Józefa Kuc

za + Lucjana Jasińskiego 

za + Alicję Huzar w 25-tą rocz. śm.

Czwartek  23.01.2020 r. 

630  za + ks. Edwarda Koperwasa  greg. 23

630  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Dariusza z racji urodzin

700   za + Lucynę Rybicką w 11-tą rocz. śm. 

700   za + Marię, Wacława Zakrzewskich i zmarłych z rodz. Zakrzewskich i Górskich

700  za + Mieczysława Łuszczyńskiego  greg. 23

1800  za + Mariannę Krawczyk w 9-tą rocz. śm. 

Piątek  24.01.2020 r.

630  za + ks. Edwarda Koperwasa  greg. 24

630  za + Jana Łasochę – intencja od rodziny 

630  za + Izabelę i Mieczysława Hordyj i za zm. z rodz. Hordyjów i Przysuchów 

700  za + Mieczysława Łuszczyńskiego  greg. 24

700  o wieczny spokój dla + Kazimiery Czuk w 4-tą rocz. śm. oraz za zm. z rodz. Czuków i Dworakowskich 

700   za + Bernardę Dzwolak w 3-cią rocz. śm., za + Juliana w 26-tą rocz. śm. i za zm. z rodz. Dzwolaków, Małyszków oraz za + Danutę i Jana Lisów 

1800  za + siostrę Janinę Jakubiuk w rocz. śm., za Michalinę Trafikowską w rocz. śm., za rodziców: Stefanię i Feliksa oraz za + Mariusza 
Sobota  25.01. 2020 r. 

630   za + ks. Edwarda Koperwasa  greg. 25

630   za + Bożenę Miedziak w 1-szą rocz. śm., 

630   za + Janinę Krawczyk – intencja pod pracowników Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. 

700  za +  Mieczysława Łuszczyńskiego  greg.25

700  za +  Stanisława Błajdę w 18-tą rocz. śm. 

700  za zmarłych rodziców: Bronisławę w 35-tą rocz. śm., Władysława, za + Zofię, Mariana Brzozowskich i zm. z rodz. Pliwków i Ważnych 

1800  za + Annę Mazurek – intencja od emerytek z Banku Gospodarki Żywnościowej 
Niedziela  26.01.2020 r.

800  za + Mieczysława Łuszczyńskiego  greg. 26

800  za + ks. Edwarda Koperwasa  greg. 26

930  za + Mariana Furmańczyka w 1-szą rocz. śm. 

930  za + Paulinę, Antoniego, Władysława Antoniewiczów, za + Janinę i Kazimierza Wereszczaków i za + Bolesława Kielara

1130  za + Michała Kłyża w 23-cią rocz. śm., za + Czesławę Dubiel w 24-tą rocz. śm.

1130  za + Janinę Wolanin w rocz. śm. i za + Stanisława 

1300   za + Katarzynę Rymarczuk w rocz. śm. i za zm. z rodz. Rymarczuków, za + Jana Gozdka w rocz. śm. i za zm. z rodz. Gozdków 

1300   za + Wacławę, Emila i Agnieszkę Komarnickich, za + Magdalenę i Antoniego Matej 

1600  za + Genowefę Lewandowska w rocz. śm. 

1600  za + Annę Mazurek – intencja od rodziny Majdańskich, Tobiaszów i Gurbów 

1800   za + Henryka Chromiec w 5-tą rocz. śm. i za zm. z rodz. Górskich i Chromców 

1800   o pogłębienie wiary i potrzebne dary Ducha Św. dla członków Wspólnoty „Pogotowie Maryi” i ich rodzin, dziękczynna za łaskę wspólnej modlitwy w jej parafialnym ogrodzie, o wypełnienie planów Maryi wśród narodów