Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank SA I O.
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
                                       Poniedziałek 18.09.2017r.

630 za + Kazimierza Kielara w 30-ty dzień po śm.

630 za + Henryka Dłuś - intencja od przyjaciół

700 za + Antoniego Sieradzkiego greg.1 - początek

700   za + Jana Wawręty w 7-mą rocz. śm., za Wacława, Franciszkę, Jana i Józefa z rodz. Wawrętych 1800 za + Jadwigę Czuchaj, Bronisława i Nadzieję Czuchaj

1800 za + Łucję Kudlicką greg.18

1800 za + Jana w rocz. śm. i Katarzynę Krucoń oraz za Jana i Katarzynę Kruconiów

                                           Wtorek 19.09.2017r.

630 dziękczynna za 70 lat życia i wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej

       i Boże błogosławieństwo

630 za +Stanisława, Apolonię, Karolinę i Władysława Koper oraz za ich rodziców

700   za + Antoniego Sieradzkiego greg.2

700   za + Andrzeja Onyszczuka w 14-tą rocz. śm., oraz za zm. z rodz. Onyszczuków

     i Czerwińskich

1800 o życie wieczne i łaskę nieba dla śp. siostry Zofii Gorgol - intencje od Rodziny Radia Maryja

1800 za + Łucję Kudlicką greg.19

1800 za + Stanisława Horodelskiego w 13-tą rocz. śm., oraz zm. z rodz. Horodelskich: Feliksa,

       Helenę i Arkadiusza


                                          Środa 20.09.2017r.

630 za + Monikę Garbacz w 30-ty dzień po śm.

700 za + Jadwigę i Mieczysława Bobola i zm. z rodziny

700 za + Antoniego Sieradzkiego greg.3

1800 za + Antoniego Szot w 10-tą rocz. śm. i zm. z rodz. Szotów: Leokadię, Jana i Józefa

1800 za + Łucję Kudlicką greg.20

1800 Msza św. zbiorowa do MB Nieustającej Pomocy

1.                  w intencji darczyńców i dobrodziejów wspierających naszą świątynię

2.                  za + Franciszka Mateję - intencja mieszkańców bl.32 z ul. T. Zamojskiego

3.                  o łaskę nieba dla śp. + Mateusza Fedczyszyna oraz za + Jana, Marię, Bolesława , Stefanię i Marka

z rodz. Fedczyszynów

                                        Czwartek 21.09.2017r.

630 o szczęście wieczne w 18-tą rocz. śm. Zenobii Gromek oraz za zm. z rodz. Gromków i Panków

630 za + Jana Kozłowskiego w 40-tą rocz. śm. za Katarzynę, Halinę i wszystkich zm. z rodz.

     Kozłowskich

700 za + Adama Bajwoł w 13-tą rocz. śm. i zm. z rodz. Bajwołów

700 za + Antoniego Sieradzkiego greg. 4

1800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo , zdrowie i opiekę

       dla Zofii Grzybowskiej

1800 za + Łucję Kudlicką greg.21

1800 za + Krystynę Górnik w 2-gą rocz. śm.

                                                     Piątek 22.09.2017r.

630 za + Edwarda Godzisza w 15-tą rocz. śm. i zm. z rodz. Godziszów, Świstowskich,

     Bartoszczyków, Grocholskich i Bidów

700 za + Antoniego Sieradzkiego greg. 5

700 za + Kazimierza Kielara - intencja od pracowników PRDM baza w Jezierni

1800 za + Iwonę Czerwonka - intencja od koleżanek i kolegów z II Wydziału Karnego Sądu w

       Tomaszowie Lub. i sekcji Wykonawczej

1800 za + Łucję Kudlicką greg. 22

1800 za + Stanisławę Subocz - intencja od koleżanek z pracy

                                        Sobota 23.09.2017r.

630 za + Bronisławę Najdę w 30-ty dzień po śm.

700 za + Waldemara Charachajczuka

700 za + Antoniego Sieradzkiego greg.6

1800 w 26 rocz. śmierci Mamy Katarzyny, za Henryka i Włodzimierza Dejneków oraz wszystkich

       zmarłych rodz. Dejneków i Kotów

1800 za + Łucję Kudlicką greg. 23

1800   o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Filipa w 6-tą rocznicę urodzin

                                          Niedziela 24.09.2017r.

800 za + Ryszarda Mazurka w 19-tą rocz. śm., Władysława i Annę Mazurek

800 o zdrowie dla Stanisława

930 za + Annę i Szczepana Raczkiewiczów i zm. z rodz. Palaków

930 za + Krystynę i Józefa Wawrzyńskich i zm. z rodz. Wawrzyńskich

1130 za parafian

1130 za +Łucję Kudlicką greg. 24

1300 podziękowanie za otrzymane łaski Boże oraz o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

       dla Emilki i Julianki oraz ich rodziców

1300   za + Tadeusza w 16-tą rocz. śm., Aleksandra w 13-tą rocz. śm. Czerniatowiczów

1600 za + Henryka Tryndoch w 10-tą rocz. śm., za Janinę Tryndoch oraz zm. z rodz. Tryndoch

1600 za + Mariannę, Katarzynę, Janinę, Władysława, Tadeusza z rodz. Kozaków, Wojciecha,

   Stanisława, Marka z rodz. Palaków , za Kazimierza Kowala, Stefanię i Tadeusza z rodz. Kozyrów

1800 za + Antoniego Sieradzkiego greg.7

1800 za + Ryszarda Kołodzieja i zm. z rodz. Ratynów