Wakacje w Medziugorje 2020

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
                      

                                                   Poniedziałek 06.04.2020r.

630 za + Annę Mazurek pół roku po śmierci – intencja od rodziców

630 za + Siostrę Teresę, Władysławę , Irenę i Antoninę

700 za + Bolesława i Grzegorza Bazan greg. 23

700 za + ks. Edwarda Koperwasa w 1-szą rocz. śm.

700 za + Janinę Słoboda w 30-ty dzień po śm.

1800 za + Jadwigę Kurecką greg. 6

1800 za + Lesława Warzochę – intencja od rodziny Świrgoniów

1800 za + Jana Skowronka w 33-cią rocz. śm., o łaskę nieba oraz za + Janinę, Wiktorię, Stanisława Skowronków, za + Annę i Tomasza TrądówWtorek 07.04.2020 r.

630 za + Władysława Sikorę i zm. członków jego rodziny

630 za + Antoniego Wojtkowiaka i zm. z rodz. Wojtkowiak

700 za + Bolesława i Grzegorza Bazan greg. 24

700 za + Bronisława Dobiaka w rocz. śm.

700 za + Jadwigę Wolską w 30-ty dzień po śm.

1800 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dziękując za 90 lat życia dla Heleny Tkaczyk

1800 za + Mariannę i Stanisława Detko, za + Ludwikę i Jana Stolaczuk

1800 za + Jadwigę Kurecką greg. 7Środa 08.04.2020 r.

630 za + Włodzimierza w rocz. śm., za +Katarzynę i Henryka Dejneków i zm. z rodz. Dejneków i Kotów

630 za + Józefa Organistę – intencja od rodziny Obtuszyków

700 za + Bolesława i Grzegorza Bazan greg.25

700 za + Bolesława Serwina w 1-szą rocz. śm.

1800 za + Jadwigę Kurecką greg. 8

1800 za + Zdzisławę i Ludwika Szałapskich

1800   Msza św. zbiorowa:

1.     w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

2.     o łaskę wyzwolenia ze zniewolenia i uzależnienia alkoholowego mojego syna oraz rozwiązanie trudnych spraw, zgodnie z wolą Bożą

3.     o Boże błogosławieństwo , zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Krawczyka

4.     o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Wojciecha oraz potrzebne łaski dla Tomaszowskich Rycerzy Kolumba i ich rodzin oraz w intencji Kapelanów Rycerzy naszej Rady

5.     O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Zarządu, Kierownictwa i Pracownikó3w Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Tomaszowie Lub.

6.     Dziękczynna z okazji 30-tej rocz. urodzin Adriana z prośba o opiekę Matki Bożej

7.     za + Janinę Łepik w 9-tą rocz. śm., za + Antoniego Kielara w 10-tą rocz. śm. i za zm. z rodziny Łepik i Kielarów

8.     za + Augustyna Lisa w 2-gą rocz. śm.

9.     za + Teresę Machlarz – intencja od sąsiadów z ul. Rejtana bl. 9

10.  za + Bolesława Dzidę , za + Marię

11.  za + Mieczysława Dyjaka – intencja od dzieci

12.  za + Leonardę i Józefa Bałka, za + Andrzeja i Leokadię Zubiak, za + Mariannę i Marcina Ożgę, za + Wojciecha i Wiktorię z rodz. Wójcików

                                                                                   

                                 Wielki Czwartek 09.04.2020 r.

1800 w intencji ks. Proboszcza i kapłanów pracujących w naszej parafii z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

1800 dziękczynna z okazji 13-tych urodzin Sofii z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny

1800 za + Mariannę Zajączkowską , za + Konstantego i Piotra

1800 za + Leokadię Piszczek – intencja od kółka różańcowego św. Maksymiliana Kolbego

1800 za + Helenę Żurawską w 19-tą rocz. śm., za + Feliksa Żurawskiego i zm. z rodz. Żurawskich, Traczyków, za + Ryszarda Zielińskiego i zm. z rodz. Zielińskich i Gorzelskich

1800 za + Jadwigę Kurecką greg. 9

1800 za + Bolesława i Grzegorza Bazan greg. 26                                             Wielki Piątek 10.04.2020 r.

Wielka Sobota 11.04. 2020 r.

1900  za + Tadeusza Grundasa w 22-gą rocz. śm.

1900 za + Bolesława i Grzegorza Bazan greg. 27

1900 za + Janusza Niedźwiedzia w 3-cią rocz. śm.

1900 za + Jana, Leokadie i Hieronima Danilewicz

1900 za + Jadwigę Kurecką greg. 10

1900 za + Radosława Pędzika w 9-tą rocz. śm., za + Mariana, Stanisławę, Albinę i Stanisława Pędzika, za + Wincentego , Mariannę Ogórek

1900 za zm. z rodz. Sawów: za + Leontynę w 35-tą rocz. śm., za + Stanisława i Eugeniusza, za + Kazimierza i Bożenę Paździorków

                                                              Niedziela Zmartwychwstania 12.04.2020 r.

600 za parafian

930 za + Bożenę Ferens w 30-ty dzień po śm.

930 za + Sabinę Warzochę – intencja od rodz. Podbrożnych i Warzochów

930 za zm. z rodz. Ożogów: za + Janinę, Władysława, Tolesława, Teresę, Grażynę i Lucjana

1130 za + Bolesława i Grzegorza Bazan greg. 28

1130 za + Barbarę i Jana Marek, za + Jana, Janinę Opiela, za + Antoninę, Jana, Dariusza Kuleszę, za + Wacława Kuks

1300   dziękczynna w 40-tą rocz. ślubu Marii i Zdzisława z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów, dzieci i wnuków

1300 dziękczynna w 45-tą rocz. ślubu Ireny i Jana Czerwieniec z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo – intencja od rodziny

1600 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę matki Bożej oraz dary Ducha Św. dla Anny i Władysława Zawadzkich z okazji rocz. ślubu

1600 za + Stanisława Rachańskiego o wieczny spokój duszy

1800 za zm. z rodz. Leńczuków i Tulejów

1800 za + Jadwigę Kurecką greg. 11