Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank SA I O.
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
INTENCJE   MSZALNE

                                   Poniedziałek 23.10.2017r.

630   za + Franciszkę Kuc w 13-tą rocz. śm , za zm. z rodz. Kuców, Żołądków, Niedźwiedziów

      o szczęście wieczne

700  za + Eugeniusza Wójcika – intencja od sąsiadów z ul. Minora, Literackiej i Asnyka

700   za + Czesława Mandziuka w 8-mą rocz. śm. i zmarłych z rodz. Mandziuków

1800 za + Elżbietę Wysocką w 3-cią rocz. śm.

1800 w 11-tą rocz. śm. Mariana Zawadzkiego , za Jarosławę Zawadzką i wszystkich zm. z rodz.

       Zawadzkich

1800  za + Janinę Tokarz  greg. 23

                    Wtorek 24.10.2017r.

630   o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Krzysztofa

630  za + Stanisława Pankiewicza w 30-ty dzień po śm.

700  za + Zdzisławę i Ludwika Szałapskich

700  za + Janinę Tokarz  greg. 24

1800   w rocz. śm. za + Stanisławę Najda i Jana oraz zm. z rodz. Najdów

1800  za + Feliksę Jankowska w rocz. śm. , za + Jana, Alfredę i Stanisława z rodz. Jankowskich, za

       zmarłych z rodz. Świądków i za Jana Pereskockiego

1800  za + Józefę i Józefa Czarnopyś, za Marię i Franciszka

                                                    Środa 25.10.2017r.

630  za + Kazimierza Wojtusiaka - intencja od uczestników pogrzebu

630  za + Mariannę Kaznowską w 40-tą rocz. śm. i Piotra Kaznowskiego w 30-tą rocz. śm.

700   w 30-tą rocz. śm. za + Władysława Mazurka oraz za Anielę, Agnieszkę, Piotra z rodz.

       Mazurków

1800 za + Janinę Tokarz  greg. 25

1800 za + Kazimierę Garbula w rocz. śm., za Antoninę, Anastazję, Czesława i Michała Garbulów

1800  Msza św. zbiorowa z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  1. w intencji darczyńców i dobrodziejów wspierających naszą świątynię

  2. w 33-cią rocz. śm. za + Stanisława Adamowicza, za Anielę i Jana Adamowiczów

  3. za + Leszka Pyrek w 5-tą rocz. śm., za zm. z rodz.  Korga i Pyrek

  4. za + Adolfa Boruckiego w 13-tą rocz. śm. i Helenę Borucką w 2-ga rocz. śm.,

  5. za + Mariana Kudlickiego w rocz. śm.

  6. o zdrowie dla Magdaleny i potrzebne łaski dla rodziny – intencja od Rycerzy Kolumba

                                         Czwartek 26.10.2017r.

630  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Artura

630  za + Jana Biszczanika w 18-tą rocz. śm., oraz Annę, Mikołaja, Edwarda i Halinę z rodz.

       Biszczaników

700 za + Henryka Głuszek w 30-ty dzień po śm.  

700  za +  Janinę Dorota w 11-tą rocz. śm., za Edwarda Dorota, Marcelinę i Czesława Malinowskich

1800  za + Jana Gałkę w 8-mą rocz. śm.  i jego ojca Władysława

1800 za + Janinę Tokarz  greg. 26

1800 za + Michała, Agnieszkę, Andrzeja i Julię z rodz. Byrów i Koprów

                                                                                                                                                

                   

                                                   

                                               Piątek 27.10.2017r.

630    w rocz. śm. za + Leona Posikatę oraz za Katarzynę, Danutę, Wandę, Michała, Waldemara

       Posikatów

630   za + z rodz. Bednarczyków: Andrzeja, Teklę, Zofię, Paulinę, Zdzisława, Stanisława, Katarzynę,

    Jakuba i Helenę i zm. z rodz. Kochanów: Szymona, Józefę, Stanisława i Michała oraz zm. z rodz.

    Skrzypów, Szpugów i Bednarzów

700  za +  Eugeniusza Wójcika w 30-ty dzień po śm.

700  za + Marię Czyszakiewicz w 30-ty dzień po śm.

1800  za + Tomasza Niedźwiedź - intencja od Legionu Maryi z par. św. Józefa

1800  za + Janinę Tokarz greg. 27

1800 za +  Paulinę, Marię, Grzegorza, Stanisława, Jana z rodz. Moskaluk oraz za Mariusza

      Frączkowskiego

                                                   Sobota 28.10.2017r.

630 za + Jana Luchowskiego w 10-tą rocz. śm., za jego rodziców, teściów i wszystkich zm. z tych

      rodzin

630   za + Apolonię Mosur w 1-szą rocz. śm.  oraz za Stanisława, Zygmunta Mosur

700  za + Adama Klezę w 14-tą rocz. śm. oraz za Kamila w 5-tą rocz. śm.

700  za + Kazimierza Wywrockiego w 1-szą rocz. śm., za Waldemara w 15-tą rocz. śm. i Andrzeja,

      za  Annę i Jana oraz Jerzego Kochman

1800  za +  Tadeusza Korkosza z okazji imienin oraz za zm. nauczycieli ze Szkoły Ekonomicznej

       i ze  Szkoły Mechanicznej

1800 za + Janinę Tokarz greg. 28

1800  za + Jana Puźniaka w 25-tą rocz. śm. oraz wnuków: Mariusza i Andrzeja

     

 XXX-lecie Parafii  NSPJ              Niedziela 29.10.2017r.

800   za + Czesławę i Tadeusza Gresztów i zm. z rodz. Pierogów

800  za + Anielę i Tadeusza Słoboda

930 za + Tadeusza Sienkiela

930  za + Tadeusza, Katarzynę i Władysława z rodz. Podgórskich, za Marię i Józefa z rodz.

     Wawryców

1130 za parafian

1130 za + Feliksę i Bronisława Kozłowskich

1130  w 2-gą rocz. śm. za + Halinę Polesiak i zm. z rodz. Krzywonosów, Pietraszków, Kroków,

      Rutkowskich, Komadowskich, Frączkiewiczów oraz za Annę Komadowską i Zofię Krzywonos

1600 z okazji 1-szej rocznicy ślubu Magdy i Tomka z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę

      Matki Najświętszej nad ich rodziną

1600 za + Janinę Tokarz  greg.29

1600 za + Tomasza Niedźwiedź - intencja od znajomych

1800 za + Mieczysława Sinoradzkiego , Zygmunta Mielniczuka, Adama, Władysławę i Tadeusza

     Kostrubiec

1800  za +  Witolda Guza w 2-gą rocz. śm.