TransmisjebuttonMed 2021

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne
Poniedziałek 05.07.2021r.

630 za + Katarzynę, Marcina i Józefa Maciejko, za + Helenę i Franciszka Ostrówka

630 za + Marię Paneczko

700 w intencji pracowników i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

700 za + Eugeniusza Białek w 10-tą rocz. śm.

1800 za + Katarzynę , Franciszka z rodz. Palaków i za + Mariana Kizowskiego

1800 za + Krystynę i Stanisława Sieradzkich greg. 5                                                      Wtorek 06.07.2021r.  

630 za + Janinę Girzyńską - intencja od rodz. Sochanów i Białuchów

630 za + Stanislawa i Mariannę Sierota

700 za + Jana Rechul w 2-gą rocz. śm. i za zmarłych z rodz. Rechulów i Żdanów

700 za + Stanisławę i Karola Tymińskich w rocz. śm. Karola

1800 za + Krystynę i Stanisława Sieradzkich greg. 6

1800 za + Roberta – Antoniego Skibę i zm. z rodz. Skibów                                               Środa 07.07.2021r.

630   za + Krzysztofa Chromca – intencja od kolegów z Rogóźna, z którymi spędził dużo czasu na boisku sportowym

630   za + Zbigniewa Kazimierczuka w 3-cią rocz. śm., za zm. z rodz. Kazimierczuków i Witkowskich

700   za + Mariannę Węgielską – intencja od pracowników Prezdsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z.o.o w Tomaszowie Lubelskim

700 za + Kazimierę Wiśniewską w 15-tą rocz. śm.

1800 za + Krystynę i Stanisława Sieradzkich greg. 7

1800   Msza św. zbiorowa:

1.     w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię

2.     o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Krawczyka

3.     o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Wojciecha oraz potrzebne łaski dla tomaszowskich Rycerzy Kolumba i ich rodzin oraz w intencji Kapelanów Rycerzy naszej Rady

4.     o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Zarządu, Kierownictwa i Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lub., a dla zmarłych o życie wieczne

5.     z okazji urodzin Jolanty z prośbą o zdrowie, Boze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

6.     o powrót do zdrowia dla Grażyny z prośbą o Boze błogosławieństwo i opiekę Matki Bozej - intencja od koleżanek

7.     dziękując Bogu za Sakrament Chrztu Św. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opieke Matki Bożej dla Marianny - intencja od babci

8.     dziękczynna z okazji 30-tej rocz. ślubu Lilli i Andrzeja z prośbą o dary Ducha Św. i dalsze Boze błogosławieństwo dla rodziny

9.     podziękowanie za 85 lat życia Kazimiery z prośbą o pomoc Bożą, zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo oraz za wnuczkę Monikę w 26-te urodziny z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu

10.  za + Andrzeja Buczek w 30-ty dzień po śm.

11.  za + Elzbietę Chwała w 6-tą rocz. śm. i za zmarłych z rodz. Chwałów i Bieńków        

12.  za + Zenona Kulaszyńskiego w 30-ty dzień po śm.

13.  za + Stanisławę Kielar w 4-tą rocz. śm.

14.  za + Jerzego Wojciechowskiego

Czwartek 08.07.2021 r.

630 za + Tomasza Polańskiego w 26-tą rocz. śm. i za + Henryka Polańskiego

630 za + Adama Tetyk w 52-gą rocz. śm.

700   za + Kamilę Ostrykiewicz – intencj od rodz. Winiarczyków

700 za + Tadeusza Matej w 6-tą rocz. śm.

1800 za + Krystynę i Stanisława Sieradzkich greg. 8

1800 za + Feliksę Stefek w 7-mą rocz. śm. i za + Boleslawa Stefek                                         Piątek 09.07.2021 r.      

630 za + Emilię i Wacława Gmitrowicz

630 za + Jerzego Koguta – o życie wieczne - intencja od państwa Dziedzic

700 za + Zbigniewa Jasińskiego w 10-tą rocz. śm. oraz za + Władysławę, Helenę, Jana i Stanisława Jasińskich

700 za + Janinę Girzyńską – intencja od sąsiadów z ulicy

700 za + Marię Krawczyk w 30-ty dzień po śm.

1800 za + Krystynę i Stanisława Sieradzkich greg. 9

1800 za + Karolinę i Jana Majdańskich w rocz. śm., za + Szczepana i Wiktorię Majdańskich,

za + Karola i Agnieszkę Kuks                                        Sobota 10.07.2021 r.

630  za + Krystynę Malec – intencja od rodz. Kacperków

630  za + Jerzego Wojciechowskiego

700 za + Helenę Witkowską w 2-gą rocz. śm.

700 za + Kamilę Ostrykiewicz – intencja od rodz. Borysów

1800 za + Marię Korga w 8-mą rocz. śm. o życie wieczne i radość nieba i zm. z rodz. Korgów

1800 za + Krystynę i Stanisława Sieradzkich greg. 10                         Niedziela 11.07.2021 r.

800 dziękczynna za otrzymane łaski w 50-tą rocz. zawarcia związku małżeńskiego Zygmunta i Bronisławy z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny

930 za + Danutę Szewc w 1-szą rocz. śm., za + Lecha Szewc w 2-gą rocz. śm. i za + Bogusława

930 dziękczynna z okazji 12-tej rocz. ślubu Renaty i Chrysta z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

1130 dziękczynna z okazji 35-tej rocz. ślubu Bożeny i Marka Sobieszczańskich z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

1600 za + Krystynę i Stanisława Sieradzkich greg. 11

1600 za + Heronima Danilewicza w 63-cią rocz. śm.

1800 za + Mariannę Zajaczkowska w 3-cią rocz. sm.