Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Rada parafialna

Parafialna Rada Duszpastersko-Ekonomiczna – organ doradczy proboszcza, którego celem jest troska o właściwy rozwój życia religijnego i wspomaganie duszpasterza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. W skład Rady wchodzą: duszpasterze i wierni świeccy, pochodzący z urzędu lub wyboru.

WYBRANA 2015 ROKU

ks. Jerzy Sopel
Marek Gajewski
Marek Kozyra
Antoni Sochan
Zbigniew Hołysz
Marek Kiełbasa
Jadwiga Sochan
Mieczysław Górnik
Mieczysław Hałas
Jerzy Trąd
Bogumiła Kurek
Krzysztof Pakuła
Anna Kołaszewska
Jerzy Wojciechowski
Andrzej Piwowarski
Wiesław Kostrubiec
Leszek Szokalewicz
Leszek Petela
Wiesława Rusin
Barbara Hacia
Eugeniusz Kostrubiec
Jan Komadowski
Władysław Zawadzki
Jan Pilipiec
Dariusz Omelczuk

Z nominacji proboszcza:
Bolesław Matej
Stanisław Ciupak
Henryk Podoba
Andrzej Bulicz
Jerzy Kozyra