Melodie psalmów responsoryjnych

TransmisjebuttonMed 2021

Parafia

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA
w Tomaszowie Lubelskim

44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Sakramenty święte
INFORMACJE BIEŻĄCE:

CHRZEST
Sakrament chrztu - udzielany jest w każdą  niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30. Chrzest poprzedzony jest konferencją w piątki  o godz.17 przed niedzielą,  podczas której ma być udzielony sakrament Chrztu.

Dokumenty wymagane do chrztu:
1. Metryka urodzenia dziecka z USC
2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych( imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)
3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi, jeśli pochodzą z innej parafii niż nasza. Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące w związku nieformalnym lub cywilnym (bez ślubu kościelnego). W przypadku  chrztu dzieci spoza naszej parafii  wymagane jest pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią.

BIERZMOWANIE:
Spotkanie dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w  2021r i ich rodziców odbędzie się w niedzielę 4 października 2020r. po Mszy św. o godz. 18.00

I KOMUNIA ŚWIĘTA
Pierwsza Komunia święta -  trzecie niedziela maja w kościele parafialnym o godz. 11.30. Przygotowanie prowadzi ks. Jerzy Sopel (spotkania z rodzicami) i S. Barbara Kacprzak z P. Jadwigą Szczerba i  (spotkania z dziećmi)

Komunia rocznicowa -

SPOWIEDŹ
Spowiedź codziennie rano od godz. 6.30- 7.30 i w czasie Mszy św. o godz.18. W niedzielę na wszystkich Mszach św. W I piątek  od godz.15.30.

SAKRAMENT CHORYCH:
Chorych odwiedzamy w I piątki miesiąca od godz. 9.00. Zgłoszenia chorych dokonujemy w kancelarii parafialnej. W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym czasie na zgłoszenia osobiste lub telefoniczne pod numerem 84 664 43 73.

MAŁŻEŃSTWO:
Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:
1. Kościelne świadectwo chrztu (ważna 6 miesięcy od daty wydania)
2. Akt zgonu zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
3. Dowód osobisty
4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)
5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej
6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych
8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Narzeczeni obowiązani są do odbycia kursu przedmałżeńskiego. Katechezy odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz.17 na plebanii.  Spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii odbywają się w każdy wtorek o godz.17. Zajęcia prowadzi p. Małgorzata Obszyńska tel. 606128941. Istnieje możliwość skorzystania z dwudniowych katechez przedślubnych w formie rekolekcji dla narzeczonych. Bliższe informacje znajdują się na stronie duszpasterstwa rodzin naszej diecezji

Dzień skupienia:
Kościół parafialny w Łaszczówce w ostatnią niedzielę miesięcy nieparzystych (I, III, V, VII, IX, XI) o godz.12.

POGRZEB:
Zgłoszenie pogrzebu również poza godzinami otwarcia kancelarii.
Należy przedstawić akt zgonu oraz jeśli jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku. (wystawia je kapelan szpitala). W przypadku pogrzebu spoza naszej parafii prosimy o pozwolenie właściwego proboszcza.