Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Śpiew na I Komunię Świętą 2023

Śpiew podczas uroczystości Pierwszej Komunii:

1. Na wejście: Pan wieczernik przygotował
2. Na ofiarowanie: Bądźmy pokorni
3. Na komunię świętą: Panie dobry jak chleb
4. Na uwielbienie: Jam jest Chleb Życia
5. Na rozesłanie: Ze wzgórz Częstochowy

Kliknij tutaj, aby pobrać śpiewnik w wersji do wydruku.

Pan wieczernik przygotowałRef. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. *
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie, z ulic i opłotków, bowiem mija czas, *
przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was!

Ref.

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma. *
Niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa.

Ref.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb. *
Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

Ref.

4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak, *
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.

Ref.

5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim, *
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

Ref.

6. Nakarmieni Chlebem żywym wznieśmy Panu pieśń. *
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

Ref.

Bądźmy pokorni


Ref. Bądźmy pokorni i miłujmy się wzajemnie,
ubóstwo niech będzie naszym bogactwem

1. Panie do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu.
Wybaw mnie w twojej sprawiedliwości.

Ref.

2. Skłoń ku mnie swe ucho,
pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić.

Ref.

3. Ty bowiem jesteś dla mnie
skałą i twierdzą.
Przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie.

Ref.

4. Wydobądź mnie z sieci,
zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.

Ref.

5. W ręce Twoje,
powierzam ducha mojego.
Ty mnie wybawiłeś, Panie Boże wierny.

Ref.

Panie, dobry jak chleb


Ref. Panie, dobry jak chleb, *
bądź uwielbiony od swego Kościoła, *
bo Tyś do końca nas umiłował, *
do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, *
byśmy do nieba w drodze nie ustali, *
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, *
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ref.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, *
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. *
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, *
a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

Ref.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, *
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. *
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? *
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

Ref.

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, *
a w znaku chleba z nami pozostałeś *
i dla nas zawsze masz otwarte Serce, *
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Ref.

Jam jest Chleb Życia


1. Jam jest Chleb Życia,
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął,
Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec.

Ref. A Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę,
A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

2. Chlebem, który Ja dam,
Jest moje Ciało za życie świata,
Jeśli kto spożywa ten Chleb,
Będzie żył na wieki, będzie żył na wieki.

Ref.

3. Ja jestem Zmartwychwstaniem,
Ja jestem Życiem,
Kto we Mnie wierzy,
Choćby i umarł, żyć będzie na wieki.

Ref.

Ze wzgórz Częstochowy


1. Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon,
Że Polski Królowa łaskawy ma tron.

Ref. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Mario,
Częstochowska Panno Mario.

2. Króluje w tym grodzie od wielu już lat,
I słynie cudami na cały ten świat.

Ref.

3. Gdy klęska, pożoga, nieszczęście i noc
Zawisły nad krajem, z obrazu szła moc.

Ref.

4. W strapieniu, chorobie, szczęśliwy ten z nas,
Kto w grodzie Maryi przebywał choć raz.

Ref.

5. Królowo ziem polskich i morza i gór,
Do stóp Twych padamy, błagalny przyjm chór!

Ref.

6. Niech zginie niewiara, prosimy Cię, daj.
Niech światło z Twej Góry oświeci nasz kraj.

Ref.

7. Maryjo, Królowo, o Matką bądź nam!
Daj w dobrym wytrwanie, do niebios wiedź bram!

Ref.