Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Franciszkański Zakon Świeckich

Wśród duchowych rodzin, powołanych przez Ducha Świętego do życia w Kościele, rodzina franciszkańska jednoczy ludzi świeckich, osoby zakonne, kapłanów, którzy czują się powołani aby pójść za Chrystusem śladami św. Franciszka z Asyżu.

Św. Franciszek ma wielu sympatyków na całym świecie. Zachwycają się oni Franciszkową prostotą, jego spojrzeniem na świat, dobrocią, rozumieniem Ewangelii, ubóstwem. By jednak iść przez życie po śladach Biedaczyny z Asyżu trzeba żyć w tym samym Kościele i w tym samym duchu.

Nasza Wspólnotowa Rodzina Franciszkańska, która pracuje przy tutejszym parafii w pełni chce żyć charyzmatem swojego Patrona – widząc wyzwanie dla siebie w tym świecie, w którym żyjemy. Dlatego chcemy pomagać Kościołowi, który głosi Ewangelię Chrystusową i nią żyć na co dzień. Pragniemy także troszczyć się o świętość Kościoła, dopomagając jego członkom w dążeniu do niej poprzez przykład dobrego chrześcijańskiego życia, łagodność, dobroć, cierpliwość, roztropność.

Franciszkanie świeccy, którzy pragną żyć według charyzmatu św. Franciszka są wezwani do głoszenia Ewangelii przykładem własnego życia. Nasz udział w posłudze uświęcania, którą Kościół wypełnia poprzez liturgię, modlitwę oraz dzieła pokuty i miłości realizujemy przede wszystkim we własnej rodzinie, następnie we wspólnocie.

Aktywność franciszkanów świeckich przez liturgię w Kościele wymaga naszego zaangażowania we Mszy świętej i dobrego przygotowania do Eucharystii, Liturgii Godzin, różnych nabożeństw, uroczystości parafialnych, adoracji. Uważamy, że dając właściwy przykład zachęcamy innych do udziału w nich.

Eucharystia, w której uczestniczymy domaga się pokazania jedności, poprzez gromadzenie się Wspólnoty. Dlatego nasza Wspólnota Franciszkańska organizuje dla swoich członków raz w miesiącu Dzień Skupienia, którego centralne miejsce stanowi Eucharystia, na którą przygotowujemy obsługę liturgiczną. Po zakończeniu Mszy świętej wielbimy Boga na modlitewnym spotkaniu formacyjnym. Spotkania takie dają nam możliwość pogłębiania naszej duchowości, a poprzez dawania świadectwa członkowie konfrontują zakres swojej wiedzy, własnej postawy i starają się przekładać to na własne życie.

Wspólnota nasza została powołana Aktem erekcyjnym z dnia 16 lutego 2004 roku. Od chwili jej powołania wzbogacamy nasze formy pracy na rzecz swoich członków, a także wychodząc do ludzi chorych, biednych, rodzin wielodzietnych z pomocą materialną i duchową.

Aktualnie Wspólnota liczy 21 osób – profesi wieczyści; tym 19 sióstr i 2 braci. 5 sióstr jest chorych, które odwiedza wspólnota w ich domach.

Liturgiczne wspomnienie św. Franiciszka to dla naszej Wspólnoty szczególna uroczystość, do której starannie się przygotowujemy, gdyż nasze życie ma być ciągłością życia franciszkańskiego, jego pokoju i dobra dla wszystkich ludzi. Uważamy, że ta droga prowadzić może nas do świętości, a także powiększać dobro Kościoła.

Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą Wspólnotą. Spotkania odbywają się w każdy piątek na plebanii o godz.16 i w kościele w III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.30. Opiekunem duchowym jest ks. Paweł Czerwonka, a przełożoną s. Janina Iwanicka.