Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Nauki przedmałżeńskie

W związku z ustaniem obostrzeń sanitarnych, zmieniamy warunki prowadzenia kursu przedmałżeńskiego. Za zgodą Biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej kurs będzie prowadzony w formie hybrydowej pod następującymy warunkami:

 • dwa spotkania odbędą się online,
 • trzecie spotkanie (nt. analizy cyklów miesięcznych kobiety) odbędzie się w trybie stacjonarnym, po wspólnym uzgodnieniu terminu,
 • w kursie mogą uczestniczyć pary z których co najmniej jedna osoba pochodzi z terenów diecezji zamojsko-lubaczowskiej, lub gdy ślub odbędzie się na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Aby wziąć udział w kursie wymagany jest program Skype zainstalowany na komputerze z kamerą internetową lub na smartfonie. Można go pobrać ze strony www.skype.com

We wszystkich proponowanych terminach kursu telekonferencje odbywać się będą w godzinach od 19:00 do 21:20. Każde spotkanie online podzielone będzie na dwie części:

 1. Spotkanie z przedstawicielem poradni rodzinnej (p. Piotr Pacuła, tel. 697 764 259),
 2. Spotkanie z księdzem prowadzącym (ks. Jerzy Sopel, tel. 500 404 895).

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają pocztą lub bezpośrednio zaświadczenie o jego ukończeniu.

Terminy nauk przedmałżeńskich (spotkania online):

 1. 7.02.2023 ; 21.02.2023
 2. 7.03.2023 ; 21.03.2023
 3. 11.04.2023 ; 25.04.2023
 4. 9.05.2023 ; 23.05.2023
 5. 6.06.2023 ; 20.06.2023
 6. 8.08.2023 ; 22.08.2023
 7. 5.09.2023 ; 19.09.2023
 8. 10.10.2023 ; 24.10.2023
 9. 7.11.2023 ; 21.11.2023
 10. 5.12.2023 ; 19.12.2023

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

 1. Kościelne świadectwo chrztu (ważna 6 miesięcy od daty wydania).
 2. Akt zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
 3. Dowód osobisty.
 4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu).
 5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej.
 6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią).
 7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.