Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Intencje mszalne

Poniedziałek 27.11.2023r.

630 za + Anielę Bartosik – intencja od Małgorzaty , Zdzisława Kolbus
630 za + Zbigniewa Zubiak – intencja od żony, dzieci i wnuków
700 za + Agnieszkę Chmielewską – intencja od rodz. Mrozów i Ostrykiewiczów
700 za + Mariannę Greniuk greg. 8
1800 za + Jana, Władysławę, Bogumiłę i Henryka Badura
1800 za + Janinę Łasocha w 3-cią rocz. śm.
1800 za + Piotra Skoczewskiego greg. 27

Wtorek 28.11.2023r.

630 za + Krystynę Dziuba – intencja od Dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
630 za + Zbigniewa Zubiaka – intencja od mieszkańców z ul. Matejki bl. 6 i 8 i Jana Pawła II bl 16
700 za + Mariannę Greniuk greg. 9
700 za + Piotra Leńczuka
700 za + Janinę Tulej w 30-tydzień po śm.
1800 za + Piotra Skoczewskiego greg. 28
1800 za + Marię Macioła w 11-tą rocz. śm. i za + Bolesława Macioła w 22-gą rocz. śm. oraz za zmarłych z rodz. Niedbałów
1800 za + Ryszarda Skrzyńskiego w 24-tą rocz. śm., za + Kazimierę Skrzyńską, za + Władysława, Feliksę Skrzyńskich

Środa 29.11.2023r.

630 o życie wieczne dla śp. Doroty Jakubiak
630 za + Mikołaja Mosór w 16-tą rocz. śm., za + Janinę, Jana, Annę i Andrzeja Mosór oraz
za + Władysława Wawrzusiszyna
700 za zmarłych rodziców: za + Antoninę i Jana Buciorów, za + Mariannę i Franciszka Krawczyków, za zmarłych z rodz. Obszańskich: + Katarzynę i Stanisława
700 za + Mariannę Greniuk greg. 10
1800 za + Piotra Skoczewskiego greg. 29
1800 za + Jadwigę i Janinę Długozima
1800 Msza św. zbiorowa:

 1. w intencji dobrodziejów i darczyńców wspierających naszą świątynię
 2. o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Jana Krawczyka
 3. o łaskę zdrowia dla Marii i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
 4. o łaskę wiary i uzdrowienie z bólu dla Piotra
 5. o łaskę zdrowia dla Macieja Raczkiewicza
 6. o pomoc Bożą dla syna Jarosława w rocznicę urodzin
 7. dziękczynna za dar małżeństwa z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dar potomstwa
 8. o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże na każdy dzień i opiekę Matki Bożej dla Barbary Chadaj z okazji imienin – prosi Franciszkański Zakon Świeckich
 9. dziękczynna z okazji 80-tych urodzin Tadeusza z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu
 10. za + Krystynę Żołądek w rocz. śm.
 11. za + Cecylię Tur w 21-szą rocz. śm. i za + Andrzeja Tura
 12. za + Stefana Budzaja w 1-szą rocz. śm.
 13. za + Krystynę Proc – intencja od Klubu Seniora LTM Tomaszów Lubelski
 14. Czwartek 30.11.2023 r.

630 za + Krystynę Dziuba – o życie wieczne i spokój duszy – intencja od rodz. Maców
630 za + Tomasza Jędruszko – intencja od Jadwigi i Jana Jasińskich
700 za + Agnieszkę Chmielewską – intencja od Teresy Czapli z rodziną
700 za + Mariannę Greniuk greg. 11
1800 za + Alicję Kusiak
1800 za + Andrzeja Niedźwiedzia – intencja imieninowa
1800 za + Piotra Skoczewskiego greg. 30 – zakończenie

Piątek 01.12.2023 r.

630 za + Jerzego Wojciechowskiego greg. 1 – początek
630 za + Bronisławę Dziupińską – intencja od sąsiadów
700 za + Władysławę i Mieczysława Kowalskich
700 za + Mariannę Greniuk greg. 12
1600 za + Genowefę Nowak w kolejną rocz. śm.
1600 za + Zofię i Ewę Żebrun w rocz. śm.
1800 za + Agnieszkę Chmielewską – intencja od Bogusi Soból z rodziną
1800 w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy wszystkich ludzi z prośbą o błogosławieństwo dla członków Straży Honorowej w kończącym się roku kalendarzowym – intencja Straży Honorowej NSPJ

Sobota 02.12.2023 r.

630 za + Jerzego Wojciechowskiego greg. 2
630 za + Janinę i Tadeusza Mochol, za + Reginę i Feliksa Żurawskich
700 za + Mariannę Greniuk greg. 13
700 za + Danutę Palak w 2-gą rocz. śm., za + Jana, Tadeusza, Jana, Sabinę i Irenę
1800 wynagradzająca Najświętszej Marii Pannie za grzechy popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu
1800 o Triumf Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi dla wszystkich Zjednoczonych w Apostolstwie Dobrej Śmierci i ich rodzin, a dla zmarłych o Boże Miłosierdzie

I Niedziela Adwentu Niedziela 03.12.2023 r.

800 za + Jerzego Wojciechowskiego greg. 3
800 za + Barbarę Chromiec, Stefanię, Władysława Chromiec, za + Genowefę, Władysława Król
930 za + Mariannę Greniuk greg. 14
930 za żyjących i zmarłych członków z Kółka Różańcowego św. Anny
930 o zdrowie i potrzebne łaski dla członków Róży Różańcowej Matki Bożej Fatimskiej i ich rodzin oraz o łaskę wiecznego szczęścia w niebie dla zmarłych członków
1130 za + Mirosława Zielińskiego w 5-tą rocz. śm.
1130 za + Marię Kielar w 2-gą rocz. śm.
1130 za + Józefę Granicką w 2-gą rocz. śm., za + Józefa Granickiego w 12-tą rocz. śm.,
za + Jana Fiutkę w 3-cią rocz. śm.
1300 za + Iwonkę Kudyba w 31-szą rocz. śm. z prośbą o przyjęcie do królestwa Niebieskiego
1300 za + Halinę Własinowicz w 9-tą rocz. śm., za + Annę i Józefa Dębickich, za + Jana Grada
1600 za zmarłych rodziców: za + Stanisławę i Tomasza Strumidło i brata + Bernarda
1800 za + Władysława, Zofię, Jadwigę, Tadeusza, Feliksa, Helenę, Jana z rodz. Kaczorowskich
1800 za + Agnieszkę Chmielewską – intencja od Kuratorów Sądowych w Tomaszowie Lubelskim