Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Kółka różańcowe

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). Koła różańcowe istniejące przy naszej parafii spotykają się w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.30. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. Proboszcz Jerzy Sopel.

Koła Żywego Różańca w naszej Parafii:

Nr 1 pw. Matki Bożej Dobrej Rady
Nr 2 pw. Matki Bożej Fatimskiej
Nr 3 pw. Św. Siostry Faustyny
Nr 4 pw. Św. Anny
Nr 5 pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Nr 6 pw. Matki Bożej Tomaszowskiej
Nr 7 pw. Arki Przymierza
Nr 8 pw. Zwiastowania NMP
Nr 9 pw. Matki Bożej Róży Duchownej
Nr 10 pw. Św. Maksymiliana Kolbego
Nr 11 pw. Św. Wojciecha
Nr 12 pw. Św. Józefa

Na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 X 1967 r. udziela się członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, po spełnieniu wymaganych do tego warunków w następujące dni w roku liturgicznym:

 1. W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 2. W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
 3. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 4. W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 5. W Uroczystość Zwiastowania (25 III)
 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII)
 7. We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X)
 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca św. i brak przywiązania do grzechu.

Obowiązki członków Żywego Różańca

 1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
 2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych.
 3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 5. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej