Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Świątynia i kaplice

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wznoszony w latach 1934-1950 roku. Został konsekrowany przez biskupa Piotra Kałwę biskupa lubelskiego 19 czerwca 1955 roku.

ODPUST PARAFIALNY:
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA GODZ. 12.00

Kaplica pw. Świętego Wojciecha

Kaplica została wybudowana w miejscu klasztoru i kościoła Tyrinitarzy przebywających w Tomaszowie Lubelskim w latach 1725-1783. W kościele
oo. Trynitarzy znajdował się wcześniej cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej.
Kaplica ta została wybudowana staraniem pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej bp prof. dra hab. Jana Śrutwy oraz ks. Jana Krawczyka, miejscowego proboszcza. Projekt wykonał p. Zdzisław Sobuś z Tomaszowa Lubelskiego, prace murarskie prowadził p. Władysław Wowczak. Obraz św. Wojciecha wykonał p. Roman Mucha wraz ze swoją córką p. Marzeną Mucha. W pracach budowlanych pomagał komitet w składzie: Władysław Kominek, Józef Bartecki i inni.
Poświecenia kaplicy dokonał 13 VII 1994 r. Bp. Jan Śrutwa.
Odpust w uroczystość św. Wojciecha 23 IV godz. 18.

Kaplica szpitalna pw. Najświętszej Marii Panny

Mieści się w szpitalu im. Janusza Petera. Wzniesiona w 1936 roku.

Kaplica cmentarna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wybudowana przez rodzinę Karpińskich jako grobowiec rodzinny.