Kalendarz

Parafialny kalendarz duszpasterski

Melodie psalmów responsoryjnych
Wypoczynek w Medjugorje

Parafia

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

22-600 Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 52
tel. 84 664-43-73

REGON: 040065273
NIP: 921-13-77-195

Numer konta Bank PEKAO SA w Tomaszowie Lubelskim
44 1240 2832 1111 0000 3297 2876

Rozporządzenie Księdza Biskupa Mariana Rojka

O G Ł O S Z E N I E

Zakaz działalności wspólnot „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”  oraz „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi” na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Działając na podstawie kan. 326 KPK oraz w oparciu o „Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań” Kongregacji Nauki Wiary (1978 r.), w trosce o czystość depozytu wiary oraz mając na uwadze dobro duchowe wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zabraniam jakiejkolwiek działalności wspólnot: „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi” na terenie całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ponadto zabraniam świeckim członkom tych wspólnot udziału w spotkaniach o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym. Nauczanie opublikowane na stronach http://www.domymodlitwyjp2.pl/ oraz https://dmip2.pl należy uznać za błędne i niezgodne z Urzędem Nauczycielskim Kościoła.

Rzekome objawienia osoby zwanej Alicją Michaliną od Apokalipsy będącej inicjatorką i główną liderką duchową ruchów są teologicznie niepoprawne i nie mają aprobaty Kościoła. Jej pisma odznaczają się m.in. takimi cechami, jak: niedojrzała pobożność oparta na lęku; koncentrowanie się na zagrożeniach duchowych; podważanie porządku sakramentalnego i promowanie magiczno-rytualnego podejścia do spraw wiary; sekciarskie poczucie, że członkowie wspólnoty łącznie z „wizjonerką” są jedynymi „wybranymi” i „wierzącymi” w kontekście apokaliptycznych zagrożeń, które mają wkrótce nadejść; podważanie autorytetu władzy Kościoła i promowanie nauczania kapłanów, którzy są w karach kościelnych lub mają zakaz przepowiadania; odwoływanie się do rzekomych objawień, które nie posiadają kościelnego imprimatur; rażące błędy teologiczne w przekazywanych treściach i uparte trwanie w niepoprawnej nauce.

Ze względu na uparte trwanie w nieposłuszeństwie, pomimo rozmów i korespondencji z przedstawicielami ruchu „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”, zakazuję wszystkim osobom duchownym i konsekrowanym promowania nauczania wspomnianych wspólnot oraz udostępniania pomieszczeń parafialnych dla ich działalności. Członkowie i sympatycy tych wspólnot nie mogą pełnić funkcji liturgicznych oraz urzędów kościelnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, takich jak np. lektor, kantor, organista, kościelny, itp.

Dbając o jedność całego Kościoła oraz czuwając nad tym, aby do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zgodnie z kan. 392 KPK, przestrzegam wszystkich wiernych przed uczestnictwem w jakichkolwiek aktywnościach tych wspólnot, gdyż działają one bez aprobaty Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, a ich działania przynoszą szkodę Kościołowi i są źródłem zgorszenia. Nakazuję również zamknięcie strony internetowej wspólnoty „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz wycofanie z obiegu wszelkich publikacji książkowych wydanych przez wspólnoty.

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski